O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame vlastné technické kapacity, špičkové technické vedomosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom riešenia na mieru v oblasti nakladania s odpadmi, dekontaminácie a služieb v jadrovom priemysle.


Školenia v oblasti radiačnej ochrany

Náš špecializovaný tím odborníkov v minulosti úspešne vzdelával mnoho účastníkov školení v rôznych spoločnostiach. Ich rozsiahle znalosti v oblasti radiačnej ochrany a otázok súvisiacich s danou tematikou, ich pasujú do úlohy kvalifikovaných odborníkov, ktorí vždy odovzdajú poslucháčom potrebné znalosti a vždy poskytnú účastníkom relevantné informácie.

Spoločnosť AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. pri zvyšovaní kvalifikácie v oblasti radiačnej ochrany poskytuje:

  • školenia pre odborných zástupcov a riadiacich pracovníkov organizácií (držiteľov povolení) podľa § 45 ods. (25) písm. e) zákona NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
    • - školenie pre odborných zástupcov v rozsahu 24 hodín ukončené potvrdením o absolvovaní školenia a nasledované skúškou na ÚVZ
    • - školenie pre riadiacich pracovníkov v rozsahu 24 hodín ukončené testom na záver školenia a potvrdením o jeho úspešnom absolvovaní
  • školenia pre odborných zástupcov a riadiacich pracovníkov organizácií (externí dodávatelia) podľa § 46 ods. (8) písm. g) zákona NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
    • - školenie pre odborných zástupcov v rozsahu 8 hodín ukončené potvrdením o absolvovaní školenia a nasledované skúškou na ÚVZ
    • - školenie pre riadiacich pracovníkov v rozsahu 24 hodín ukončené testom na záver školenia a potvrdením o jeho úspešnom absolvovaní