O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame vlastné technické kapacity, špičkové technické vedomosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom riešenia na mieru v oblasti nakladania s odpadmi, dekontaminácie a služieb v jadrovom priemysle.


Dekontaminačné práce

AMEC Nuclear Slovakia poskytuje služby v oblasti dekontaminácie ako súčasť svojich základných aktivít. Kvalifikovaný personál vykonáva dekontaminačné práce podľa projektov alebo realizačných programov vypracovaných v AMEC Nuclear Slovakia, ktoré zohľadňujú všetky požiadavky zákazníkov pre likvidačnú dekontamináciu ako aj pre dekontamináciu prevádzkovaných jadrových elektrární v Slovenskej republike i v Českej republike.

Rutinne sa využíva mnoho rôznych dekontaminačných techník a metód, ktoré spĺňajú kritériá na vysokú dekontaminačnú účinnosť a nízku produkciu sekundárnych rádioaktívnych odpadov. Príkladom takýchto postupov môže byť dekontaminácia stien a podláh použitím špeciálnych pien alebo dekontaminačných zariadení, elektrochemická dekontaminácia pri vyraďovaní a likvidácií skladovacích roštov z bazénu vyhoreného paliva, či vaňová dekontaminácia vyberateľných častí zariadení použitím ultrazvuku.