O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame technické odborné znalosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom na mieru šité riešenia pre čistenie primárneho okruhu, s ohľadom na zníženie odstávkových intervalov a prevádzkových nákladov.


Neštandardné technológie dekontaminácie

Bežnou súčasťou výkonov AMEC Nuclear Slovakia je nasadenie neštandardných dekontaminačných technológií a postupov, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na sťažené podmienky pre pohyb a prácu personálu ako aj z dôvodu minimalizácie tvorby sekundárnych rádioaktívnych odpadov.

  • Vysokotlakový ostrek vodou
  • Okruhová chemická dekontaminácia s mobilným zariadením
  • Použitie diaľkovo-ovládaných vozíkov s rôznymi dekontaminačnými hlavami