O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame technické odborné znalosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom na mieru šité riešenia pre čistenie primárneho okruhu, s ohľadom na zníženie odstávkových intervalov a prevádzkových nákladov.


Fixácia rádioaktívnych kalov, ionexov

AMEC Nuclear Slovakia dodávateľsky zabezpečuje odstraňovanie a separáciu rádioaktívnych kalov/ ionexov z technologických nádrží v jadrových elektrárňach a ich in situ úpravu a fixáciu do matrice SIAL v kovových sudoch s objemom 60 dm3 a 200 dm3, resp. priamo v objeme primárneho výskytu rádioaktívnych kalov.