O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame technické odborné znalosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom na mieru šité riešenia pre čistenie primárneho okruhu, s ohľadom na zníženie odstávkových intervalov a prevádzkových nákladov.


Technológie a zariadenia pre dekontamináciu parogenerátorov v JE typu VVER 1000, VVER 440

Vlastníme dekontaminačný postup pre bezpečnú a efektívnu dekontamináciu parogenerátora pre JE typu VVER 1000.

Po rozsiahlych a podrobných koróznych skúškach bol postup AP (NP) - NHN doporučený a kvalifikovaný pre dekontamináciu parogenerátorov na jadrovej elektrárni typu VVER 1000 v Temelíne (ČR), ako aj pre dekontamináciu parogenerátorov reaktorov typu VVER 440 na Slovensku.