O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame technické odborné znalosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom na mieru šité riešenia pre čistenie primárneho okruhu, s ohľadom na zníženie odstávkových intervalov a prevádzkových nákladov.


Čistenie tlakovej nádoby reaktora a tlmičov pádu HRK

Čistením tlakovej nádoby reaktora a tlmičov pádu HRK sa dosahuje zvyšovanie kvality a priezračnosť primárneho média a odstraňujú sa vysokoaktívne kaly, nánosy a prípadne cudzie predmety z primárneho okruhu.

Na odstraňovanie RA kalov a nečistôt z dna TNR bolo vyvinuté zariadenie, ktoré zahrňuje diaľkovo ovládanú, elektricky otáčanú plošinu, nainštalovanú na HDR a horizontálne i vertikálne sa pohybujúce čerpacie zariadenie s odsávacou hubicou nad dnom TNR. Odsávané RA kaly a nečistoty sa zachytávajú na filtri vloženom v tienenej nádobe umiestnenej na otočnej plošine. Prefiltrované médium voľne vyteká späť do TNR. Dno TNR a pohyb odsávacej hubice nad dnom TNR je monitorovaný radiačne odolnou TV kamerou.