O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame technické odborné znalosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom na mieru šité riešenia pre čistenie primárneho okruhu, s ohľadom na zníženie odstávkových intervalov a prevádzkových nákladov.


Technológie a zariadenia

Počas prevádzky JE rastie dávkový príkon od zariadení primárneho okruhu, čo spôsobuje rast kolektívnych dávok prevádzkového personálu. Na zníženie radiačnej záťaže personálu počas prevádzky JE sa preto pravidelne v určitých časových intervaloch vykonáva dekontaminácia jednotlivých zariadení primárneho okruhu. Zväčša ide o aplikácie chemických a elektrochemických dekontaminačných postupov. Naša spoločnosť však bežne využíva aj iné neštandardné technológie pomocou diaľkovo ovládaných mobilných zariadení.