odpady

AMEC Nuclear Slovakia je špecializovaná spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dekontaminácie, vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom.


Úprava a spracovanie rádioaktívneho odpadu

Sme špecializovaným poskytovateľom služieb v oblasti úpravy a spracovania rádioaktívnych odpadov vrátane fragmentácie, triedenia, odčerpania roztokov, zmesí a kalov zo skladovacích nádrží, odčerpanie a opätovné balenie historických odpadov v skladoch a úložiskách, riešenia v oblasti solidifikácie, použitých ionexov, kalov a organických látok do patentovanej SIAL® matrice. Produkt solidifikácie je uznaný pre uloženie v úložiskách na Slovensku a Českej republike a má mimoriadne vlastnosti v porovnaní voči iným produktom cementácie.