odpady

AMEC Nuclear Slovakia je špecializovaná spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dekontaminácie, vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom.


Služby v oblasti dekontaminácie

V posledných dvoch desaťročiach, spoločnosť na zákazku skonštruovala množstvo dekontaminačných systémov a rozvíjala vlastné dekontaminačné postupy pre aplikáciu mechanických, elektrochemických a chemických metód dekontaminácie pomocou organických a anorganických látok, gélov, pien alebo snímateľných povlakov. Dokážeme poskytnúť štandardné dekontaminačné linky a technológie určené pre uvoľnenie materiálu do životného prostredia alebo prispôsobené riešenia na dekontamináciu veľkých zariadení pred jeho údržbou alebo demontážou.

Máme rozsiahle skúsenosti s navrhovaním, výrobou a používaním diaľkovo ovládaných vozíkov či zákazkovo vyrábaných manipulátorov určených na dekontamináciu technologických zariadení a povrchov stavebných objektov, ktoré sú neprístupné v dôsledku geometrického obmedzenia alebo vysokej radiácie prostredia.

Našim klientom poskytujeme vysoko kvalifikovaných pracovníkov na výkon dekontaminačných prác.