odpady

AMEC Nuclear Slovakia je špecializovaná spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dekontaminácie, vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom.


Radiačné monitorovanie a charakterizácia

Poskytujeme komplexné služby v oblasti rádiologického monitorovania a charakterizácie rádioaktívneho odpadu, a to i v tých najnáročnejších prostrediach s ťažkým prístupom a úrovňou kontaminácie.

Pomocou zákazkovo vyrobených manipulátorov a diaľkovo ovládaných vozíkov získavame úplný obraz o radiačnej situácii vo vnútri miestností alebo systémov a môžeme tak ponúknuť reálny stav nameraných radiačných polí v ľahko zrozumiteľnej 3D vizualizácii miestností alebo systémov.