odpady

AMEC Nuclear Slovakia je špecializovaná spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia v oblasti dekontaminácie, vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom.


Komplexné riešenia v oblasti nakladania s odpadmi

Spoločnosť AMEC Nuclear Slovakia vie ponúknuť rozvoj v oblasti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom a to od pôvodného procesu monitorovania a charakterizácie, cez licencovanie, až po implementáciu riešení so zreteľom na optimálne absorbované dávky, náklady, dobu trvania a minimalizáciu rádioaktívneho odpadu určeného na konečné uloženie.

Riešenia sú uplatniteľné pre celú škálu problémov, od úpravy jednotlivých druhov odpadov cez vyraďovanie systémov alebo miestností / budov, či vyraďovanie celých jadrových zariadení.

Poskytujeme kompletnú dokumentáciu a pomoc pri udeľovaní licencií pre všetky svoje produkty.