O nas

„Víziou spoločnosti AMEC Nuclear Slovakia je poskytnúť našim zákazníkom také služby a výrobky, ktoré pri zaistení vysokej bezpečnosti a kvality poskytnú efektívne a na mieru šité riešenia, ktoré budú nielen na vysokej odbornej a technickej úrovni, ale budú znamenať i šetrenie nákladov a celkové zefektívnenie procesov zákazníka.“

Pavol Štuller, Generálny Riaditeľ


Naša stratégia

  • Upevniť a vylepšovať náš vzťah so súčasnými kľúčovými klientmi
  • Úzko spolupracovať s kolegami z AMEC na rozvíjaní optimálnej ponuky na nové i existujúce trhy
  • Poskytovať služby a technickú podporu pre zákazníkov, napríklad do významných projektov, v rámci jadrových služieb a susedných trhov
  • Využitie prevádzkovej excelentnosti, poprípade rozvoj nástrojov a postupov, na poskytovanie čo možno najefektívnejších služieb na vybraných trhoch
  • Udržať si popredné postavenie na trhu v oblasti dekontaminácie, vyraďovania a služieb pre prevádzku reaktorov JE