O nas

„Víziou spoločnosti AMEC Nuclear Slovakia je poskytnúť našim zákazníkom také služby a výrobky, ktoré pri zaistení vysokej bezpečnosti a kvality poskytnú efektívne a na mieru šité riešenia, ktoré budú nielen na vysokej odbornej a technickej úrovni, ale budú znamenať i šetrenie nákladov a celkové zefektívnenie procesov zákazníka.“

Pavol Štuller, Generálny Riaditeľ


Súčasné aktivity

 • Výskum, vývoj a aplikácia nových efektívnych a bezpečných dekontaminačných technológií a zariadení pre prevádzkované aj likvidované jadrovoenergetické zariadenia, ktoré zodpovedajú kritériám pre minimalizáciu tvorby sekundárnych rádioaktívnych odpadov a elimináciu nepriaznivých koróznych účinkov na dekontaminované materiály
 • Projekčná a konzultačná činnosť v oblasti dekontaminačných technológií, povrchových úprav a spracovania rádioaktívnych odpadov
 • Dekontaminačné a likvidačné práce pri dekontamináciách, prevádzke aj pri likvidácii jadrových zariadení
 • Realizácia rozsiahlych a komplexných dekontaminačných a demontážnych prác v likvidovanej havarovanej JE A -1 v Jaslovských Bohuniciach
 • Dekontaminácia a úprava vysoko kontaminovaných zariadení a rádioaktívnych odpadov na JE
 • Vývoj a aplikácia technológií a zariadení na dekontamináciu pomocou vysokotlakého ostreku vodou, mechanického oklepávania, ultrazvuku a chemických roztokov
 • Výroba zariadení na dekontamináciu a spracovávanie odpadov
 • Modelovanie, výroba a použitie diaľkovo ovládaných zariadení (vozíky, ramená pre dekontamináciu a vyberanie odpadov)
 • Čistenie dna tlakovej nádoby reaktora a potrubí PO na prevádzkovaných JE typu VVER
 • Vzorkovanie rádioaktívnych kalov a "historických" odpadov
 • Vývoj a aplikácia opracovávania povrchov ocelí pomocou elektrochemického leštenia a pasivácie, hodnotenie korózie
 • Vývoj a aplikácia elektrochemických metód dekontaminácie (vo vaniach, tryskový spôsob, polosuchý spôsob)
 • Vývoj a výroba účinných dekontaminačných a čistiacich pien, pást, gélov, snímateľných lakov a iných dekontaminačných činidiel
 • Vývoj a aplikácia nových technológií pre odstraňovanie, záchyt a fixáciu rádioaktívnych kalov / ionexov a neštandardných rádioaktívnych odpadov do matrice SIAL®
 • Vývoj a aplikácia regenerácie, úprav a spracovania kvapalných rádioaktívnych odpadov z dekontaminácie
 • Priemyselné čistenie a likvidácia nebezpečného odpadu