O nas

„Víziou spoločnosti AMEC Nuclear Slovakia je poskytnúť našim zákazníkom také služby a výrobky, ktoré pri zaistení vysokej bezpečnosti a kvality poskytnú efektívne a na mieru šité riešenia, ktoré budú nielen na vysokej odbornej a technickej úrovni, ale budú znamenať i šetrenie nákladov a celkové zefektívnenie procesov zákazníka.“

Pavol Štuller, Generálny Riaditeľ


Spoločnosť AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. (v minulosti AllDeco s.r.o.), so sídlom v Trnave a výrobnou prevádzkou v Paderovciach vznikla v roku 1992 ako špecializovaná firma pre dodávky služieb a zariadení v oblasti dekontaminácie a spracovávania rádioaktívnych odpadov.

AMEC Nuclear Slovakia je súčasťou divízie Power and Process spoločnosti AMEC a v rámci štruktúry spoločnosti je organizácia zodpovedná za riadenie operácií v regióne východnej Európy. Spoločnosť riadi aj činnosť dcérskej spoločnosti AMEC Nuclear Czech Republic, a.s., ktorá pokrýva aktivity spoločnosti na českom trhu v oblasti jadrovej energetiky.

Činnosť spoločnosti je založená na vývoji vlastných technológií a aplikačných zariadení a na predaji týchto produktov formou hmotnej dodávky alebo služieb. Cieľom je poskytovať komplexné a pokrokové služby, technológie, zariadenia, ktoré sú orientované podľa potrieb zákazníkov.