Certifikáty

  • Cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii malých organizácií poskytujúcich služby
  • Certifikát systému kvality ISO 9001:2008, SGS European Quality Certification Institute E.E.S.V.
  • Certifikát systému riadenia spoločnosti podľa ISO 14001:2004, SGS European Quality Certification Institute E.E.S.V.
  • Certifikát OHSAS 18001 - medzinárodná norma určujúca požiadavky pre manažérske systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Certifikát Connexio - predkvalifikovaný dodávateľ v systéme Connexio - dodávateľskom informačnom systéme pre energetické spoločnosti v Nemecku, východnej a strednej Európe
  • Spolupráca so spoločnosťou TÜV SÜD s.r.o. pri udeľovaní certifikácií (posudzovanie zhody zariadení s relevantnými normami a predpismi v oblasti bezpečnosti)

  • certifikaty